Recicloil. Servei integral de recollida d'oli


Torrent d'en Puig, 29 Pol. Ind. Torrent d'en Puig -
667697182
info@recicloil.com

http://www.recicloil.com


Recicloil és una empresa especialitzada en recollida d'olis vegetals usats. El seu principal objectiu és tancar el cercle del reciclatge de l'oli, recollint-lo, gestionant-lo, revarolitzant-lo, transformat en biocombustible per a ser utilitzat a les flotes de vehicles municipals. Per això, ofereix a les empreses del sector de la restauració i a les empreses del sector alimentari el seu programa de sostenibilitat, oferint punts de recollida selectiva d'olis vegetals. 

Recicloil ofereix: 

Dipòsits per a la restauració: fàcil emmagatzematge, fàcil transport i manipulació i diferents capacitats de 25 a 50 litres.

Transparència en la gestió de l'oli, a través d'una plataforma que permet al seu client veure de manera global o de manera detallada el que s'està recollint del seu establiment.

Recicloil. Servei integral de recollida d'oli