Cota. Especialitzats en tractaments d'aigua.

A Cota, Tractaments d'Aigua et poden orientar sobre tot allò que té a veure amb equipaments de purificació de l'aigua, descalcificació i reparació d'equips i canalitzacions d'aigua potable, osmosis inversa per l'obtenció d'aigua d'alta qualitat i també el seu manteniment.

Des d'un ampli coneixement del sector de l'aigua i el seu tractament, a Cota, Comercial Tècnica de l'Aigua, disposen d'un ampli equip d'experts.

Ofereixen solucions integrals per instal•lacions d'aigua en equipaments públics, plantes industrials, comerços, equipaments sanitaris, esportius i lúdics.

Oferim també assessorament en l'adquisició i muntatge d'equips de descalcificació i osmosi inversa per habitatges, negocis i equipaments municipals. També amb experiència en plans d'actuació per donar resposta a situacions complexes que afecten els circuits d'aigua, com és la prevenció de brots de legionel•losi.

Una altra dels seus serveis és l'elaboració del teu projecte per a la construcció i instal•lació de piscines, tant de poliester com d'obra.

Cota-Tractament-daigua_fulleto20240305.pdf

Cota. Especialitzats en tractaments d'aigua.