LA FAGEDA FUNDACIÓ


Els Casals - Santa Pau
972681011
visites@fageda.com

http://www.fageda.com


La Fageda neix l’any 1982, per iniciativa conjunta d’un grup de professionals de l’àmbit de la psiquiatria i de l’Hospital Psiquiàtric de Girona, davant la necessitat de cobrir un buit assistencial i d’acollir les persones amb discapacitat psíquica i malalties mentals de la comarca de la Garrotxa. Es considerava que el treball podia actuar com element rehabilitador important en el tractament de la discapacitat i de la malaltia mental. No obstant, el fet de poder trobar una feina estable era un repte molt difícil per aquest tipus de persones.

L’activitat s’inicia en uns locals cedits per l’Ajuntament Olot (Girona), on es duen a terme treballs per a empreses de la comarca, del sector tèxtil, artesania i altres. L’any 1984, amb la col•laboració de l’Administració Pública i una entitat bancària, s’adquireix la finca agrícola Els Casals, amb la intenció de centrar les activitats empresarials en l’àmbit agropecuari. Això, per dues raons: perquè són activitats de la pròpia cultura de la comarca i, a més a més, perquè es considerava que el treball amb la naturalesa, amb éssers vius (animals i plantes) donaria un significat a l’empresa social que es volia construir.

(INFORMACIÓ EXTRETA DE LA PÀGINA WEB DE L'EMPRESA)

 

LA FAGEDA FUNDACIÓ